Technické a materiální vybavení

Za dobu své existence si firma zajistila dobré technické vybavení lehké stavební mechanizace. Jedná se např. o :

dopravní prostředky

 • MERCEDES s hydraulickou rukou do 8 t
 • IVECO vč. výměnných kontejnerů do 5 t
 • NISSAN - nákladní auto do 1,5 t
 • dodávkové automobily Citroen, FORD do 1,5 t
 • PICK-UP
 • osobní automobily
 • nakladač Caterpillar C 256 – lopata, podkopové zařízení, vrtací a míchací příslušenství
 • vysokozdvižné vozíky BALCANCAR
 • stavební stroje a zařízení

 • stavební skluz
 • mixokret Brinkmann Estrich Boy DC 260/45 B
 • kompresory pístové
 • strojní omítačky
 • systém lešení zn. LAYHER
 • bednění PERI
 • brousící systémy vč. vysavače
 • kladiva bourací a sbíjecí I
 • vibrační pěchy
 • čistící systémy
 • tónovací a míchací zařízení JUB zn.BLENDORAMA
 • odvlhčovače
 • pásové, motorové a kotoučové pily
 • ostatní nástroje a nářadí pro řemeslníky.
 • Předmětem podnikání naší společnosti je vedle stavební činnosti zároveň prodej stavebních materiálů, kde lze pro dodávky staveb využít široké nabídky zboží – zdící materiály, suché maltové směsi, cementy, vápna, betonové a cihlářské výrobky, obklady a dlažby, prvky drobné architektury, tepelné izolace, vodotěsné izolace, výplně otvorů (okna, dveře, stahovací schody), vybrané prvky pomocné stavební výroby (kanalizační potrubí, ..), betonářská výztuž, prvky sádrokartonových konstrukcí, stavební nářadí atd.

  Zdroj a původ všech základních materiálů a surovin je pečlivě vybírán tak, aby vlastnosti použitých materiálů zaručovaly při předpokládané existenci stavby a při běžné údržbě požadovanou mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnosti při užívání, ochranu proti hluku a úsporu energií.

  Veškeré používané výrobky mají předepsané atesty a splňují předepsané ČSN, vyhlášky a předpisy související.

  Pro jednotlivá řemesla máme potřebné technické a materiální vybavení. Zajištění řádného provedení stavební činnosti těžkou stavební mechanizací jsme připraveni řešit formou pronájmu nebo subdodávek.